Sistemi ynë i kontrollit të cilësisë

Ne kontrollojmë cilësinë gjatë gjithë procesit të prodhimit.

Inspektimi i hedhjes:

Ne mund të zbulojmë problemin e lëndës së parë, të tilla si hedhja e dobët, trashësia e pakualifikuar e murit, përbërja kimike etj., Të cilat sigurojnë që ju të mos mashtroheni.  

Inspektimi i makinerisë:

Nga njëra anë, ne mund të sigurojmë saktësinë e përpunimit përmes këtij procesi. Nga ana tjetër, ne mund të zbulonim gabimin e përpunimit sa më shpejt të jetë e mundur, për të fituar më shumë kohë për riparimin dhe rimarrjen.

Montimi, Pikturimi dhe paketimi:

Aktivitetet e inspektimit përfundimtar përfshijnë rishikimin e dokumenteve dhe QC, ekzaminimin vizual, kontrollin e dimensionit, provën e presionit, pikturën dhe kontrollin e paketimit. Ju nuk keni nevojë të vini dhe të inspektoni personalisht dhe të gjitha dokumentet mund të sigurohen si provë. 

Testimi specifik:

Përveç testimit të rregullt hidraulik dhe testimit të ajrit, ne gjithashtu mund të bëjmë provë speciale sipas kërkesave të klientëve, të tilla si testi PT, testi RT, testi UT, prova kriogjenike, prova e rrjedhjeve të ulëta, prova e provës së zjarrit dhe prova e fortësisë etj. .