Shërbimi ynë

Ne mundesojme:

1. Citimi brenda 24 orëve ose jo më vonë se 3 ditë

Kjo do t'ju lejojë të përmbushni afatin e dorëzimit të kuotimit dhe të rrisni efikasitetin tuaj të punës 

2. Raporti i gjendjes javore të porosisë tuaj

Në këtë mënyrë, ju do të keni një pamje të qartë të porosisë tuaj. Ju nuk keni nevojë të humbni kohë për të na shtyrë për azhurnimin e statusit

3. Një periudhë garancie 18-mujore

Një certifikatë garancie do të lëshohet pas dërgesës dhe nuk do të shqetësoheni pasi të keni blerë valvola.

4. Zgjidhjet e ankesave brenda 3 ditëve

Veprimet e shpejta dhe të përgjegjshme ndaj ankesave do të mbrojnë reputacionin tuaj dhe do të zvogëlojnë humbjen financiare sa më shumë që të jetë e mundur.